Референции

Sellex

Доставяне на опаковъчни продукти

Вижте повече

Херлитц България

Отпечатване и опаковане

Вижте повече

Loreal Bulgaria

Доставяне на стикери и печатни материали

Вижте повече

DSV Road Ltd.

разопаковане, преопаковане и опаковане; изработване на разнообразни промоционални групи и Метро Единици;

Вижте повече

Movio Logistics

изготвяне на стикери, етикиране, опаковане и други операции

Вижте повече

Елгека-Ферфелис България ЕООД

отпечатване на етикети, рекламни стикери и плакати, поставяне на етикети, изработка на промоционални пакети

Вижте повече

Адрес: гр. София, ул. Неделчо Бончев 16, Индустриална зона – гара Искър, база на DSV ROAD LTD

Телефон: +359 888834200 или +359 887703003

Email: info@polly-m.com