Референция от Sellex

Sellex

Доставяне на опаковъчни продукти

„Селекс“ ООД издава настоящата Референция в уверение на това, че фирма „Полли М“ ЕООД е наш доставчик на опаковъчни продукти.
Фирмата разполага с добре подготвени служители, готови за компетентни коемнтари и предложения, предлага коректно обслужване, високо качество на продуктите на оптимални цени и в рамките на договорените срокове.
През периода на съвместно сътрудничество „Полли М“ ЕООД се доказа като стабилен партньор, професионално изпълняващ поетите ангажименти, с който продължаваме да работим и до днес.

Адрес: гр. София, ул. Неделчо Бончев 16, Индустриална зона – гара Искър, база на DSV ROAD LTD

Телефон: +359 888834200 или +359 887703003

Email: info@polly-m.com